BİLİMSEL PROGRAM

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU DETAYLARI

13:00 - 15:00

1. Oturum: EEG ve Klinik Korelasyon

 • Oturum Başkanları: Sibel Velioğlu, Aytaç Yiğit
13:00 - 13:30

EEG’de Ontogenez

 • Veysi Demirbilek
13:30 - 14:00

EEG’de Yanıltıcı Tuzaklar

 • Babürhan Güldiken
14:00 - 14:30

EEG mi? Klinik mi?

 • Demet İlhan
14:30 - 15:00

Ensefalopati mi? Status epileptikus mu?

 • Kadriye Ağan
15:00 - 15:20

Tartışma ve Kahve Arası

15:20 - 17:20

2. Oturum : Epilepside Özel Bulgular

 • Oturum Başkanları: Zeki Gökçil, Aylin Bican Demir
15:20 - 15:50

Epilepside Prodrom Bulguları

 • Kezban Aslan Kara
15:50 - 16:20

Epilepside Aura

 • Selda Keskin Güler
16:20 - 16:50

Hasta Tarafından Nöbeti Durdurma Mekanizmaları

 • Ebru Altındağ
16:50 - 17:20

Özel Tedavi Yöntemleri- Koku, Müzik, Hareket ve Diğer

 • Güray Koç
17:20 - 17:40

Tartışma ve Kahve Arası

17:40 - 19:10

3. Oturum: Epilepsiye Global Bakış

 • Oturum Başkanları: Yasemin Gömceli, Ayşe Kutlu
17:40 - 18:10

Epilepsi Genetiği

 • Sibel Uğur İşeri
18:10 – 18:40

Ülkemizde Epilepsi ve Global Aksiyon Planı

 • Ayşe Deniz Elmalı
18:40 – 19:10

Amerika’da Epilepsi Cerrahisi ve Talamik Stimülasyon

 • Utku Uysal
19:20-20:00

Epilepsi ve Sanat

 • Oturum Başkanları: Sevim Baybaş, Demet Kınay
 • Barış Baklan
20:00-21:30

Akşam Yemeği

08:45 - 09:00

Açılış

 • Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı
  Nerses BEBEK
09:00- 10:30

1. Oturum - Ana Oturum I

 • Oturum Başkanları: Nerses Bebek, Naz Yeni
09:00-09:45

Photosensitive Epilepsies

 • Dorothee Kastelejin, Nolst Trenite
09:45 -10:30

Developmental Epileptic Encephalopathies

 • Chahnez Charfi Triki
10:30 - 11:00

Tartışma - Kahve Molası

11:00 -13:00

2. Oturum - Epilepsi Cerrahisi

 • Oturum Başkanları: Serap Saygı, Erhan Bilir
11:00 - 11:30

Epilepsi Cerrahisi; Kime ve Ne Zaman?

 • Berrin Aktekin
11:30 -12:00

Cerrahi Sonrası Prognoz

 • İrsel Tezer
12:00-12:30

Cerrahide İnvaziv EEG ve İleri İnceleme Yöntemleri

 • Candan Gürses
12:30-13:00

Epilepside Nörostimülasyon Yöntemleri

 • Çiğdem Özkara
13:00 - 13:45

Öğle Yemeği

13:45 - 14:30

Uydu Sempozyumu - GSK

 • Oturum Başkanı: Nerses Bebek

Yeni ve Eskimeyen Dost: Fokal ve Jeneralize Nöbet Tedavisinde Lamotrijin

 • Naz Yeni
14:30-16:00

3.Oturum: Epilepside Güvenlik Önlemleri, Yaralanma ve Mortalite Riski

 • Oturum Başkanları: Ali Akyol, Oğuz Erdinç
14:30-15:00

Ev ve İş Hayatında Epilepsi İle Yaşamak (Nöbette yaralanma ve önlemler)

 • Ebru Apaydın Doğan
15:00-15:30

Nöbet Alarm Sistemleri ve Uyarı Teknolojileri

 • Semai Bek
15:30-16:00

Kardiyak Aritmiler ve SUDEP

 • Ömer Karadaş
16:00-16:20

Tartışma ve Kahve Molası

16:20 - 17:05

Uydu Sempozyumu - SANOVEL

Epilepsi Tedavisinde Uzatılmış Salınımlı Formlar ve Vaka Değerlendirmeleri

Epilepsi Tedavisinde XR Formlarının Yeri ve Levetirasetam XR

 • İbrahim Öztura

Klinik Değerlendirmede Levetirasetam XR Pratiği

 • Aylin Bican Demir
17:05 - 18:50

Sözel Bildiri Oturumu I

 • Oturum Başkanları: Utku Ogan Akyıldız, Hakan Kaleağası

SS-22 , SS-24 , SS-33 , SS-46 , SS-51, SS-100, SS-126 , SS-73 , SS-96 , SS-165 ,SS-159, SS-146 , SS-148 , SS-178 , SS-123

17:05 - 18:50

Sözel Bildiri Oturumu II

 • Oturum Başkanları: Semih Ayta, Handan Mısırlı

SS-10 , SS-15 , SS-48 , SS-108 , SS-109 , SS-130 , SS-131, SS-65- SS-71, SS-84, SS-86, SS-133 , SS-172

17:05 - 18:50

Sözel Bildiri Oturumu III

 • Oturum Başkanları: Özgür Bilgin Topçuoğlu, Fatma Şimşek

SS-58, SS-167, SS-9, SS-157 , SS-76 , SS-68 , SS-12 , SS-35 , SS-97 , SS-107, SS-112 , SS-120 , SS-125, SS-63 , SS-95

18:50 - 19:30

4. Oturum: Genç Epileptologlar Çalıştayı: Ülkemizdeki Epilepsi Ağı, Epilepsi Merkez Deneyimleri

 • Moderatörler: Nerses Bebek, Naz Yeni

Panelistler: Tülin Gesoğlu, Ahmet Adıgüzel, Fatma Şimşek, Seyda Erdoğan, Mustafa Onur Yıldız, Dilara Mermi Dibek
TESD YK Üyeleri: Sibel Velioğlu, Aylin Bican Demir, İbrahim Öztura, İrem Yıldırım, Yasemin Biçer Gömceli, Ayşe Deniz Elmalı Yazıcı

19:30- 21:00

Akşam Yemeği

21:00-22:20

Tedavi Gecesi - Tartışmalı Olgular

 • Oturum Başkanları: Barış Baklan, Destina Yalçın
21:00- 21:20

Aslı Akyol Gürses

21:20- 21:40

Taylan Peköz

21:40-22:00

Fatma Genç

22:00-22:20

Mecbure Nalbantoğlu

09:00 - 11:00

1. Oturum - Ana Oturum II

 • Oturum Başkanları: İrem Yıldırım, İbrahim Öztura
09:00-09:40

New Drugs in the Treatment of Epilepsy

 • Bernhard J. Steinhoff
09:40- 10:20

Astroglia-Nöron İlişkilerini Nöbet Oluşumuna Etkileri

 • Emre Yakşi
10:20 - 11:00

Epilepside Anatomik ve Fonksiyonel Nöromühendislik Yaklaşımları

 • Adil Deniz Duru
11:00 - 11:30

Tartışma ve Kahve Molası

11:30- 13:00

2. Oturum - Otoimmün Epilepsiler

 • Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Füsun Ferda Erdoğan
11:30- 12:00

Klinik, EEG ve Radyolojik Bulgular

 • Betül Baykan
12:00- 12:30

Otoimmün Epilepside Antikorlar

 • Erdem Tüzün
12:30- 13:00

Tedavi Yaklaşımları (IVIG, steroid, diğer immunmodülatuar ilaçlar)

 • Gülnihal Kutlu
13:00-13:45

Öğle Yemeği

13.45-14.30

Livanova Uydu Sempozyumu

 • Moderatör: İrem Yıldırım

İlaca Dirençli Epilepsi Tedavisinde VNS Therapy™️ ve Dozlama Stratejileri

 • Çiğdem Özkara
14:30 - 16:15

Sözel Bildiri Oturumu IV

 • Oturum Başkanları: Temel Tombul, Betül Güveli

SS-154 , SS-160 , SS-180 , SS-94 , SS-83 , SS-59 , SS-30 , SS-36 , SS-44 , SS-49 , SS-106 , SS-113 , SS-64 , SS-102, SS-134

14:30 - 16:15

Sözel Bildiri Oturumu V

 • Oturum Başkanları: Nevin Pazarcı, Fulya Eren

SS-173, SS-149 , SS-181 , SS-170 , SS-80 , SS-62 , SS-177 , SS-60 , SS-6 , SS-20 , SS-45 , SS-43 , SS-98 , SS-119 , S-121

16:15-17:15

3. Oturum Epilepside Ayırıcı Tanı

 • Oturum Başkanları: Şakir Delil, Ferda İlgen
16:15- 16:45

Epilepsi Ayırıcı Tanısında Sorunlar

 • Çimen Atalar
16:45- 17:15

Epileptik Olmayan Psikojen Nöbetlerin Yönetimi

 • Günay Gül
17:30              

SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL

09:00 - 11:00

1. Oturum: Epilepside Tedavi

 • Oturum Başkanları: Hacer Bozdemir, Bülent Oğuz Genç
09:00- 09:30

Tedavi Başlama ve Sonlandırma

 • Ebru Nur Vanlı
09:30 - 10:00

Epilepside Rasyonel Tedavi

 • İbrahim Bora
10:00 - 10:30

Kadında Epilepsi

 • Göksemin Demir
10:30 - 11:00

Çocukta Epilepsi

 • Özlem Çokar
11:00 - 12.45

2. Oturum: Diğer Nörolojik Hastalıklarda Epilepsi

 • Oturum Başkanları: Dilek Ataklı, Ulufer Çelebi
11:00 - 11:30

Nörodejeneratif Hastalıklarda Epilepsi

 • Abidin Erdal
11:30- 12:00

Serebrovasküler Hastalıklarda Epilepsi

 • İpek Midi
12:00-12:30

Metabolik Hastalıklarda Epilepsi

 • Özden Kamışlı
12:30 - 12:45

Akılcı İlaç Oturumu

 • Reyhan Sürmeli
12:45              

KAPANIŞ