ÖDÜLLER & BURS

14. EPİLEPSİ KONGRESİ KATILIM BURSU DUYURUSU

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği; 16-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Hilton Dalaman Otel, Dalaman’da düzenlenecek 14. Ulusal Epilepsi Kongresi Yönetim Kurulu tarafından toplam 30 burs verilecektir.

Sözel sunuma kabul edilen (olgu bildirisi olmayan) 20 bildiri için,
Poster sunuma kabul edilen (olgu bildirisi olmayan) 10 bildiri için kongre kayıt ve konaklama bursu verilmesi kararını almıştır.

Burs alacak kişinin;

 • 45 yaş altında,
 • Başka yerde sunulmamış-yayınlanmamış bildiri sahibi,
 • İlk isim veya sunumu yapacak kişi olması gerekmektedir.

Burs başvuruları için, bildiri özeti kabul edilen üstteki açıklamalara uyan bildiri sahiplerinin;

 • İsim-soyisim
 • Doğum tarihi
 • Telefon numarası
 • Telefon numarası
 • Kurum bilgisi

Detaylarını içerecek şekilde epilepsi@flaptour.com.tr adresine “Burs Başvurusu” başlığıyla mail göndermeleri gerekmektedir.


14. EPİLEPSİ KONGRESİ MAKALE ÖDÜLÜ DUYURUSU

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından “Klinik Bilimler ve Temel Bilimler” makale ödülleri verilecektir.

İkisi klinik, diğeri temel bilimler alanında olmak üzere toplam 3 makaleye ödül verilecektir. Ödül miktarı makale başına 20.000 TL olarak belirlenmiştir. Mayıs 2021'den itibaren, Q1,Q2 veya Q3 kapsamındaki dergilerde basılmış araştırma makaleleri TESD tarafından oluşturulan jüri tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Makaleler tam metin olarak PDF formatında dernek@turkepilepsi.org.tr adresine e-posta olarak gönderilmelidir.

Son gönderim tarihi; 30 Mart 2024’ dür.
Ödüller 14. Ulusal Epilepsi Kongresi sırasında verilecektir.

TESD Başkanı
Prof. Dr. Nerses BEBEK

14. ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ DUYURUSU

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği; 16-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Hilton Otel, Dalaman’da düzenlenecek 14. Ulusal Epilepsi Kongresinde 3 sözel bildiriye ödül verilecektir. Ödül adayları;

 • 45 yaş altında,
 • Başka yerde sunulmamış-yayınlanmamış bildiri sahibi,
 • İlk isim veya sunumu yapacak kişi olmalıdır.
 • Değerlendirme TESD YK tarafından belirlenen “Kongre bildiri ödülü jürisi” tarafından yapılacaktır.
 • Ödül verilecek bildiri şeklinde ve sayısında değerlendirme sonrası değişiklik yapılabilir.
 • Bildirilerin yayına dönüşmesi durumunda Kongremizde sunulmuş olduğunun belirtilmesi önerilmektedir.
Bildiri Ödülleri
 • Sözel Bildiri
1-Birincilik Ödülü: 15000 TL
2-İkincilik Ödülü: 12000 TL
3-Üçüncülük Ödülü: 8000 TL

Burs başvuruları için, bildiri özeti üstteki açıklamalara uyacak şekilde kabul edilen bildiri sahiplerinin;

 • İsim-soyisim
 • Doğum tarihi
 • Telefon numarası
 • Kurum bilgisi

Detaylarını içerecek şekilde epilepsi@flaptour.com.tr adresine “Bildiri Ödülleri” başlığıyla mail göndermeleri gerekmektedir.


2024 GENEL ARAŞTIRMA BURS DUYURUSU

2024 yılında epilepsi alanında yapılacak 3 projeye destek verilmesi kararlaştırılmıştır.
Başvuru koşullarını sağlayan projeler 80.000'er TL ile desteklenecektir.
Başvuru koşulları;
1- Proje sahibinin 40 yaşın altında,
2- Nöroloji uzmanı veya en az 1 yıl nöroloji asistanı olması gerekmektedir.
3- Projenin; epilepsi ile ilgili olmak üzere herhangi bir araştırma alanında,
4- Prospektif planlanmış,
5- Başka bir birimce desteklenmemiş,
6- Projenin ayrıntılı olarak hazırlanmış, bütçenin öngörülmüş olması ve etik kurul kararı alınmış olması gerekmektedir. (Etik kurul kararı proje desteği verilene kadar alınabilir.)
7- Projeler 80.000 TL'ye kadar desteklenecektir.
8- Proje desteklerinin, proje aşamaları değerlendirilerek ilk olarak 50.000 TL, sonra 30.000 TL olmak üzere 2 aşamada verilmesi öngörülmektedir.
9- Projeler bu amaçla oluşturulmuş 3 kişilik bir komite tarafından değerlendirilecek ve takip edilecektir.
10- TESD'den daha önce kongre ve toplantı katılım desteği dışında proje desteği alınmamış olmalıdır.
11- Projenin bitiminde sonuçların uluslararası endekslerde yer alan dergilerde veya Archives of Epilepsy’ de yayınlanması öngörülmektedir.
12- Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'ne yayında teşekkür edilmesi önem taşımaktadır.
13- Başvurular 15-30 Mart 2024 tarihleri arasında dernek sekreterlik (e-mail:dernek@turkepilepsi.org.tr) adresinden kabul edilecek, değerlendirme süreci sonunda kazananlar 16-19 Mayıs 2024 tarihli 14. Epilepsi Kongresi sırasında duyurulacaktır.


2024 EPİLEPSİ DERGİSİ YAYIN ÖDÜLÜ DUYURUSU

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği; 16-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Hilton Otel, Dalaman’da
düzenlenecek 14. Ulusal Epilepsi Kongresinde

 • Epilepsi dergisinde 2022 2. sayıdan itibaren 2022 diğer sayıları ve 2023 tüm sayıları içinde yer alan araştırma makaleleri arasında en iyi makaleye 14. Ulusal Epilepsi Kongresine katılım ödülü verilecektir.
 • Değerlendirme TESD YK tarafından belirlenen “ Epilepsi dergisi yayın ödülü jürisi” tarafından yapılacaktır.
 • Başvurular 1-20 Şubat 2024 tarihleri arasında dernek sekreteryasınca kabul edilecek, değerlendirme süreci sonunda ödül sahibi bilgilendirilecektir.
 • Başvuru sahibinin dernek üyesi olması gerekmektedir.
 • Kongre bursu bir kişiye verilecektir. Bu kişi ilk isim ya da sorumlu yazar olmalıdır.

Epilepsi dergisi yayın ödülü başvuruları için, üstteki açıklamalara uyan makale sahiplerinin;

 • İsim-soyisim
 • Doğum tarihi
 • Telefon numarası
 • Kurum bilgisi
 • Çalışma ve başvuru hakkında hazırlanmış 250 kelime ile sınırlı bilgilendirme metni
 • Başvuruya tam metni PDF olarak eklenmiş olarak makalenin aslı

Detaylarını ve eklerini içerecek şekilde dernek@turkepilepsi.org.tr adresine ‘’Epilepsi Dergisi Yayın Ödülü’’ başlığıyla mail göndermeleri gerekmektedir.