Genel Bilgiler

ÖNEMLİ TARİHLER


Kongre Tarihi
27-30 Mayıs 2021

Kongre Türü
Webinar (Online)

Kongre Dili
Kongre resmi dili Türkçe'dir.

Davet Mektubu
Kayıt işlemlerini tamamlamış olan kongre katılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır. 

Katılım Belgesi
Katılım belgeleri kongre bitiminde ana kayıt masasından dağıtılacaktır.

TTB-STE Puanı
Kongre, Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilecektir. Katılımcılar değerlendirmeyi kongre tarihi itibariyle 6 ay içerisinde TTB sisteminden yapabilirler.