Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM


27 Mayıs 2021, PERŞEMBE 

19:45 AÇILIŞ 
20:00-21:30 AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkanları: Nerses Bebek, Sibel Velioğlu
20:00-20:45 Pathophysiological mechanisms in epilepsy and migraine; crossing and sharing features 
Dorothée Kasteleijn Nolst-Trenité 
20:45-21:15 Ictal headache
Pasquale  Parisi
21:15-21:30 Tartışma

28 Mayıs 2021, CUMA 

13:00-14:15 EPİLEPSİ SEMİYOLOJİSİ
Oturum  Başkanları: İrem Yıldırım, Demet Kınay
13:00-13:20 Aura ve lokalizasyon değeri
                            Babürhan Güldiken
13:20-13:40 Otomatizmalar ve önemi                                                  
Demet Kınay
13:40-14:00 Epilepsi nöbetlerinde motor belirtiler ve yolakları
Semai Bek
14:00-14:15 Tartışma 
14:20-15:35

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU

Sözel Bildiri Oturumu 1

Oturum Başkanları: Sevim Baybaş, Temel Tombul 
14:20-14:35 2018 Proje ödülü birincisinin sunumu:  Eda Çiftçi, İrsel Tezer, Hülya Karataş Kurşun, Serap Saygı, Burçak Bilginer 
Temporal Lob Epilepsi Tanısı ile Ameliyat Olan Hastaların Doku Örneklerinde Panneksin Kanal ve Pürinerjik Reseptörlerin
İfadesindeki Farklılıklar ve Bunun İnflamazom Yolağı ile İlişkisinin İmmunohistokimyasal Yöntemler ile İncelenmesi (15 dakika)
14:35-15:35

Sözel Bildiriler

15:40-16:10    ARA – STANT ZİYARETİ
16:15-17:30 ÇOCUK NÖROLOJİSİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Semih Ayta, Füsun Ferda Erdoğan
16:15-16:35 Enflamatuvar epilepsiler                      
Sema Saltık 
16:35-16:55 Genetik epilepsiler                                
Bülent Kara
16:55-17:15 Hipoksik ensefalopatik epilepsiler      
Özlem Çokar
17:15-17:30 Tartışma
17:30-17:45 KAHVE ARASI
17:45-18:45 UYDU  SEMPOZYUMU I - ABDİ İBRAHİM
 
  Epilepside Gündem: Tedavi Uyumu ve Teletıp
  Oturum Başkanı: Nerses Bebek
  Konuşmacılar: Demet Özbabalık Adapınar, Demet İlhan Algın

29 Mayıs 2021, CUMARTESİ

09:00-10:00 KAHVALTI SEMİNERİ  
Oturum Başkanları: Derya Karadeniz, Utku Ogan Akyıldız
09:00-09:20 Epilepsi ve Uykunun kognisyon üzerine etkisi                                
Gülçin Benbir Şenel
09:20-09:40 Epilepsili hastada uyku sorunlarını tedavi etmeli miyiz? Nasıl?     
Barış Baklan
09:40-10:00 Tartışma 
10:05-11:15 Olgular eşliğinde epilepsi tanısında sık yapılan yanlışlar: Danışmana soralım
Danışmanlar: İbrahim Öztura, Destina Yalçın
Tartışmacılar: Bengi Gül Alpaslan, Aylin Bican, Taylan Peköz, Arife Çimen Atalar , Güray Koç
Bu oturumda sıkça sorulan, tartışılan konular, olgular eşliğinde epilepsi alanında deneyimli öğretim üyeleriyle tartışılacaktır.
11:15-11:25 Kahve Arası
11:25-13:00 STATUS EPİLEPTİKUS OTURUMU
Oturum Başkanları: Ebru Altındağ, Kezban Aslan
11:25-11:45 Yeni tanımlama ve sınıflama raporuna göre SE'nin tanımı, sınıflaması ve semiyolojik özellikleri
Leyla Baysal
11:45-12:05 SE'nin tanısında EEG, gri zonlar
Betül Baykan
12:05-12:25 SE'ye mekanistik yaklaşım ve tedavisi
Kadriye Ağan
12:25-12:45        Otoimmün ensefalitlerde tedavi 
Çiğdem Özkara 
12:45-13:00 Tartışma
13:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 UYDU SEMPOZYUMU II - BİLİM İLAÇ
 
  Fokal epilepsi tedavisinde Benvida ile soru-yorum; Komorbidite neden önemli? Hızlı nöbet kontrolü mümkün mü?
  Oturum Başkanı: İrsel Tezer Filik
  Konuşmacılar: İbrahim Aydoğdu, İbrahim Öztura
14:30-14:45 Kahve Arası
14:45-16:00 SÖZEL BİLDİRİ

Oturum Başkanları: Ali Akyol, Filiz Onat

Sözel Bildiri Oturumu 2

14:45-15:00 2018 Proje ödülü ikincisinin sunumu:  Canan Ulusoy, Ebru Nur Vanlı Yavuz, Nerses Bebek, Erdem Tüzün, Betül Baykan
Epilepsi Hastalarında İnflamasyonun Klinik Bulgularla İlişkisi ve Tedavideki Rolü (15 dakika)
15:00-16:00 Sözel Bildiriler
16:00-16:15 Kahve Arası
16:15-17:30 EPİLEPTİK OLMAYAN PSİKOJEN NÖBET OTURUMU 
Oturum Başkanları: Yasemin Gömceli, Hacer Bozdemir 
16:15-16:35 Epileptik olmayan psikojen nöbetlerin nörolojik perspektiften özellikleri
İbrahim Bora 
16:35-16:55 Psikiyatristin epileptik olmayan psikojen nöbetlere  yaklaşımı
Mine Özkan
16:55-17:15 Epileptik olmayan psikojen nöbetlerde tedavi
Cengiz Akkaya
17:15-17:30 Tartışma 
17:30-17:45 Kahve Arası
17:45-18:15 MİNİ UYDU SEMPOZYUMU I - ALİ RAİF
 
  Epilepsi Tedavisinde Sinerji
  Açılış: S. Naz Yeni
  Oturum Başkanı: S. Naz Yeni 
  Lakozamid & Levetirasetam Güncel Yaşam Tecrübeleri
  Candan Gürses
18:15-18:30 Kahve Arası
18:30-19:30 Olgular eşliğinde epilepsi tedavisinde sık yapılan yanlışlar: Danışmana soralım
Danışmanlar: Zeki Gökçil, Oğuz Erdinç
Tartışmacılar: Reyhan Sürmeli, Demet İlhan, Ebru Apaydın, Ömer Karadaş  
20:00 - 21:00

Müzik Yarışması ve Ödül Töreni

Bu oturum ZOOM uygulaması üzerinden gerçekleşecektir.

Zoom Bağlantısı

Webinar ID: 865 6647 5908
Parola: 696576

30 Mayıs 2021, PAZAR

09:30-11:00 EPİLEPSİ TEDAVİSİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Özden Kamışlı, Ulufer Çelebi
09:30-09:50 Dirençli epilepsi tanımı      
Gülnihal Kutlu
09:50-10:10 Rasyonel polifarmasi nedir?
İbrahim Aydoğdu
10:10-10:30 Tedavide yeni moleküller, yeni yolaklar                
Mehmet Kaya
10:30-10:50 Antiepileptik ilaç çalışmaları ne kadar güvenilir?
Filiz Onat
10:50-11:00 Tartışma
11:05-12:05 UYDU SEMPOZYUMU III - SANTAFARMA
 
  TEKE TEK: Epilepsi Tedavisinde Levetirasetam
  Oturum Başkanı: Barış Baklan
  Konuşmacı: İrem Yıldırım
12:05-12:30 Öğle Yemeği
12:30-14:25 EPİLEPSİ CERRAHİSİ OTURUMU 
    Oturum Başkanları: Canan Aykut Bingöl, Naz Yeni
12:30-12:50 Dirençli epilepside cerrahi adayı saptamak
İrsel Tezer
12:50-13:10 Video EEG monitorizasyon temel bilgiler
Berrin Aktekin
13:10-13:30 Saçlı deri İktal EEG’nin değerlendirilmesi
Candan Gürses
13:30-13:50 Pediatrik EEG’de iktal paternler 
Füsun Ferda Erdoğan
13:50-14:10 Verilerin sentezi ve hipotez kurma  
Serap Saygı
14:10-14:25        Tartışma
14:25-14:30 ARA 
14:30 - 15:00 MİNİ UYDU SEMPOZYUMU II – LivaNova
 
  Açılış: Çiğdem Özkara
  İlaca dirençli Epilepside VNS tedavisi
  Semai Bek
15:00 - 15:15 ARA
15:15-16:15 MİSAFİR KONUŞMACI 
    Oturum Başkanları:  Serap Saygı,  Erhan Bilir
15:15-16:00 Invasive monitorization in epilepsy surgery 
Philip  Kahane
16:00-16:15 Tartışma
16:20-16:50 MİNİ UYDU SEMPOZYUMU III - GSK
 
  Epilepsi Tedavisinde Güvenli Seçim
  Oturum Başkanı: S. Naz Yeni
  Konuşmacı: Yasemin Biçer Gömceli
16:55-17:10 AKILCI İLAÇ OTURUMU      
A. Pınar Titiz 
17:10 KAPANIŞ